Minden nyelvre igaz, hogy amennyiben hivatalos, kötelező érvényű dokumentumok megfogalmazásáról van szó, fokozott figyelmet kell fordítani a szövegezésre. A szerződés fordítás kapcsán hatványozottan igaz ez az állítás, hiszen egy idegen, rendszerint teljesen ismeretlen nyelvre van átültetve a szöveg.

Amennyiben a megbízó nem beszéli aktívan a szóban forgó nyelvet, maximálisan meg kell bízni a kivitelezőben, hiszen komoly következményekkel járhatnak a megfogalmazott feltételek. Ez a bizonyos bizalom nagyon kényes dolog, hiszen nem elég, hogy a közreműködő fordító jóhiszemű és jót akar, ez önmagában sajnos kevés.

Sokszor nyelvi korlátai vannak a kivitelező részéről, hogy pontosan fogalmazzon, hiszen nem elég a jó szándék, ha nincs meg a szakmai felkészültség. Irodánk kényesen ügyel, hogy szigorú eljárás és tesztelés során, még az együttműködés előtt kiderüljön, kik a legjobb fordítók, akiknek a szakértelmére bátran, bármilyen témában lehet hagyatkozni. A szerződés fordítás velünk garantáltan eredményes folyamat lesz!